Mehta Heinolla opiskelijat ratkaisevat aitoja pulmia

Santosh and Petri are in the picture (from left to right).

Espoon Otaniemessä A Gridin tiloissa sijaitsee start-up -yritys Mehta Heino Industries, jonka toiminta on kasvanut kuuden vuoden ajan tasaisesti. Omnian teknologia-alan opiskelijat löysivät Mehta Heinon Makerspacen kautta. Opiskelijoiden myötä Mehta Heinolla huomattiin tarve toiminnan dokumentoinnille, mikä on auttanut yrityksen kasvua.

Santosh Mehta ja Petri Heino saivat idean 3D-tulostukseen keskittyvästä yrityksestään jo vuonna 2013 opiskellessaan Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKissa.
3D-tulostus ei ole uusi asia. Saksassa tulostetaan kokonaisia taloja ja metallitulostus arkipäiväistyy, joten mitä uutta Mehta Heinolla on tarjota?

”Nopeus ja tarkkuus”, on Santosh Mehtan yksiselitteinen vastaus.

Mehta Heino Industries syntyi sopimuksen myötä

Ennen yrityksen rekisteröimistä Santosh ja Petri saivat uniikin tilauksen Aalto-yliopiston tiloissa toimivalta yrittäjältä, joka valmistaa kuulokkeita. Santosh ja Petri päättivät testata kilpailukykyään ostamalla kilpailijan tulostimen ja jakoivat työlastin kahdelle koneelle. Molemmilla tulostimilla oli mahdollista tulostaa kolmet kuulokkeet noin 12 tunnissa. Koneissa oli kuitenkin myös eroja ja kummassakin puutteitta. Kokeilu auttoi Petriä ja Santoshia kehittämään printterinsä tarkkuuden ja toistavuuden laatua.

Tarkkuuden merkitys korostuu, kun tulostetaan massatuotantona pieniä osia. Juuri tarkkuuden kehittämiseen Mehta Heino on viimeisen viiden vuoden aikana panostanut.
Kuulokkeet tilannut asiakas oli erittäin tyytyväinen prototyyppien tulostamisen nopeuteen sekä mahdollisuuteen tulostaa pienimpiä kuulokkeen osia sarjatuotantona.

”Hän halusi ryhtyä yhteistyöhön kanssamme ja tulostaa tuhansia kuulokkeita. Meillä ei kuitenkaan ollut tuossa vaiheessa yritystä ja seuraavana päivänä meidän piti allekirjoittaa sopimus. Silloin perustimme Mehta Heino Industriesin”, Santosh kertoo.

Both cofounders are using 3D Printer.

Opiskelijat löysivät Mehta Heinon Makerspacen kautta

Ensimmäiset työelämässä oppimisen jakson suorittajat aloittivat Mehta Heinolla vuonna 2019. Opiskelijat löysivät Mehta Heinon Omnian Makerspacen avulla.  Kyseessä on teknologiakehittelyn ja verkostoitumisen tila, jota pyörittävät Omnialta ohjaaja Siim-Eigo Saar sekä erityisasiantuntija Esko Lius. Makerspace toimii Aalto-yliopistolla sijaitsevassa A Gridissä.

”Kun Makerspace aukesi vuonna 2019, kutsuttiin kaikki start-upit tilaisuuteen, jossa oli myös Esko ja Siim. Sitä kautta tieto Mehta Heinosta levisi ja ensimmäiset opiskelijat alkoivat ottaa yhteyttä meihin. Olimme aika yllättyneitä”, Petri kertoo.

Santosh loading the filament / printing material on the 3D Printer.

Opiskelijoiden myötä kasvoi tarve jakaa tietoa

Opiskelijoiden ottaminen mukaan Mehta Heinon arkeen pakotti yrittäjät pohtimaan omaa toimintaansa etenkin jatkuvuuden kannalta. Opiskelijoiden myötä Mehta Heinossa ryhdyttiin tekemään dokumentointia, mikä on mahdollistanut yritystoiminnan kehittymisen ja kasvun.

”Kun meillä oli ensimmäiset harjoittelijat, meidän oli kerrottava heille, kuinka asiat tehdään. Kun toinen harjoittelijoiden porukka aloitti huomasimme, että meidän on tehtävä sama uudestaan. Sen myötä ymmärsimme, että tämä on toistuvaa työtä ja prosessi pitää rakentaa niin, että näemme tiedon kasvamisen”, Santosh toteaa.

Kuukausien ajan Mehta Heino panosti dokumentointiin liittyvien prosessien kehittämiseen. Tämän myötä yritys saivat rahoituksen muun muassa Business Finlandilta. Mehta Heinolle löytyi myös toinen ulkopuolinen rahoittaja.


Vaikka toimivan dokumentointitavan rakentaminen wiki-sivuineen tuotti paljon työtä, siihen panostaminen kannatti. Se on tehnyt työskentelystä tehokkaampaa.

”Olemme nyt keskittyneet erityisesti työnkulkuun ja siihen, että jokaisen on helppo tehdä yhteistyötä. Olemme ottaneet arkikäyttöön hyviä projektihallintatyökaluja ja se on kehittänyt toimintaamme. Nyt jokainen tietää missä vaiheessa projektit ovat ja mikä on viikon tavoite”, Petri kertoo.

MANU Easy 3D Printer printing the model from thingiverse.

Mehta Heinolla opiskelijat ovat mukana ratkomassa ongelmia

Vaikka Mehta Heino työllistää ja tarjoaa työelämässä oppimisen paikkoja, eivät Santosh ja Petri koe itseään pomoiksi vaan yrityksessä tehdään yhteistyötä. Mehta Heinossa ajatellaan, että opiskelijoiden työskentelymotivaatio syntyy siitä, kun heiltä kysytään mielipidettä.

”Yrityksessämme ei vain anneta tehtäviä vaan istumme yhdessä alas, ja jokaisella on mahdollisuus osallistua ongelmien ratkaisemiseen ja puhua omalla äänellään. Tuoda ajatuksensa esille. Emme ajattele, että pomo on aina oikeassa vaan kysymme, että mikä on oikea tapa toimia”, Santosh kuvailee Mehta Heinon työkulttuuria.

”Omnian opiskelijoiden kautta olemme saaneet joitain uniikkeja ratkaisuja. Opiskelijat ovat hyviä rakentamaan uusia juttuja ja tuomaan omia ajatuksiaan esille”, Santosh jatkaa.

Santosh ja Petri uskovat, että yhdessä tekemisen lisäksi opiskelijat haluavat harjoitteluun Mehta Heinolle, sillä start-upissa opiskelijat pääsevät oppimaan laajasti uusia taitoja ja yrittäjien innostus uuden luomisesta tarttuu.

”Olemme keskittyneet tulostimen kehittämiseen. Meillä on erittäin innovatiivinen ilmapiiri ja se tarttuu. Kuuden vuoden aikana olemme oppineet käytännössä kaikki prosessit liittyen tuotantoon, tuotekehitykseen ja erilaisiin tulostustekniikoihin. Jos opiskelija on kiinnostunut alasta, meillä hän näkee koko toiminnan laajuuden aina suunnittelusta tuotantoon. Toivon, että se on myös heidän näkökulmastaan kiinnostavaa”, Petri pohtii.

Sample printed parts on MANU Easy 3D Printer.

Palkkatuki mahdollisti työllistämisen

Yksi Mehta Heinolla harjoittelussa olleista opiskelijoista oli Kirsi Kannisto, joka opettaa tällä hetkellä 3D-tulostusta Espoon työväenopistolla. Hän työllistyi Mehta Heinolle harjoittelun jälkeen puolen vuoden mittaiseen projektiin.


”Kun Kirsi oli ollut meillä harjoittelijana, saimme TE-palveluista palkkatukea, mikä mahdollisti Kirsin työskentelemisen Mehta Heinolla kuuden kuukauden ajan. Hän työskenteli projektissa, kun siirryimme tuotantovaiheeseen ja kun laajensimme toimintaa. Kirsin palkkaaminen projektiin oli helppo päätös, sillä tunsimme jo ennestään”, Petri kertoo.

Teksti ja kuvat: Milla Granlund

Published at Omnia webpage — https://www.omnia.fi/blogit/mehta-heinolla-opiskelijat-ratkaisevat-aitoja-pulmia

Published on: October 26, 2021